USB2CAN TRIPLE

Od 15.2.2019 bude dostupný k dodání nový převodník CAN – USB s názvem USB2CAN TRIPLE. Předobjednávky převodníku však je možné provádět již nyní. I nadále však bude dodávána původní verze USB2CANu a to zejména z důvodu prozatím nejlepší podpory na straně software a také z důvodu provedení nového převodníku pouze ve variantě high speed. Low-speed nebo varianta s galvanickým oddělením není prozatím dostupná.

USB2CAN triple

Převodník USB2CAN TRIPLE obsahuje 3x CAN rozhraní z nichž jeden (port 3)  je kompatibilní s novou verzí CANu s označením CAN FD. Podporována je rychlost datové časti rámce až 8Mbitů. Podporován je jak ISO tak nonISO režim.

Nový převodník je vybaven DIP přepínačem, který zjednodušuje aktivaci/deaktivaci zakončovacího odporu 120 ohmu, není tak již nutné převodník ovírat a aktivovat zakončovací odpor propojkou uvnitř. Konektor DSUB-9 byl nahrazen zasouvací svorkovnicí s roztečí 3.5mm. Součástí dodávky je i sada nasouvacích svorek v provedení se šroubky. Použít lze i svorky s mechanismem push-in. Na obrázku jsou zasunuty obě varianty svorek.

Kromě tří CAN rozhraní obsahuje převodník i digitální vstup oddělěný optočlenem s funkcí trigger/marker. Aktivace/deaktivace tohoto vstupu je ukládána do logu dat v SW PP2CAN, případně je ji možné zpracovat s použitím X2CAN API. Firmware dovoluje aktivovat funkci timestamp (časových značek u přijatých zpráv) s rozlišením 1 mikrosekunda.

Převodník je již taktéž integrován do X2CAN API, začlenění nového převodníku do uživatelské aplikace tak není při použití rámců CAN 2.0 nijak složité. Při použití společně s rámci CAN FD je situace poněkud složitější. CAN FD dovoluje přenášet místo 8 až 64 datových bajtů. V případě, kdy by jsme pouze zaměnili velikost datového pole v definici CAN_MESSAGE z 8 na 64 bajtů, aplikace by při logování spotřebovávala paměť systému 8x rychleji i při použití rámců CAN 2.0 . Plně dynamická alokace paměti pro data by pro změnu vyžadovala velké změny v kódu existujících aplikací. Z tohoto důvodu došlo ke kompromisu, prvních 8 datových bajtů je ukládáno do pole jako dosud. V případě že se jedná o rámec CAN FD a zpráva obsahuje více než 8 datových bajtů, je paměť pro zbylá data alokována. Aplikace pak při příjmu dat s CAN FD rámci musí zajistit dealokaci této paměti.

U SW PP2CAN dochází k postupné integraci CAN FD rámců do nástrojů aplikace. První dva CAN porty s CAN 2.0 jsou využitelné bez omezení, k integraci 3 portu a CAN FD rámců bude docházet postupně. Logování, základní zobrazení a jednoduché generování CAN FD rámců je však již dostupné nyní v rámci verze PP2CAN 3.0.

Samozřejmostí je i možnost update firmware převodníku uživatelem.

Pinout
1 CAN1 low
2 CAN1 high
3 GND
4 CAN2 low
5 CAN2 high
6 Trigger/marker
7 CAN3 low (CAN FD)
8 CAN3 high (CAN FD)
LED
1 Power
2 CAN1 Green-activity / Red-Error
3 CAN2 Green-activity / Red-Error
4 CAN3 Green-activity / Red-Error

 

DIP
1 Pozice ON - aktivace zakončovacího odporu na CAN1
2 Pozice ON - aktivace zakončovacího odporu na CAN2
3 Pozice ON - aktivace zakončovacího odporu na CAN3
4 Aktivace bootloaderu