Novinky v SW PP2CAN 2.850

Novinky ve verzi SW PP2CAN 2.850

První novinkou je možnost importovat soubory DBC (Vector) do nástroje Signal receiver. Případné úpravy importovaných dat se pak již dále ukládají ve formátu EYE souborů.

Soubory DBC je taktéž možné použít v Options jako slovník pro pojmenování CAN zpráv. Zobrazení názvů ze slovníku pak bylo přidáno do nástroje Grid log a do nastavení filtru zpráv nástroje File sender.

Nástroj File sender dostal podporu generování dat z logů ASC (Vector) z druhého vybraného importovaného portu na sekundární USB2CAN port.

Do SW byl doplněn nový nástroj Signál sender pro generování dat na CAN podle vytvořeného grafického průběhu dat. Data se nejprve vygenerují pomocí některé zvolené šablony zadáním délky [ms] a počtu bodů, tzn. zpráv. Jednotlivé body křivky je možné posouvat myší. Poslední vybraný bod na aktuální křivce signálu je možné přesně přemístit na po požadovanou polohu pomocí tlačítka Move. Do zprávy generované jedním nástrojem Signal sender je možné naeditovat 4 různé průběhy vložené do datových bajtů zprávy. Data je možno odeslat jednorázově, periodicky opakovat nebo manuálně bod po bodu (Step). Aktuální odesílaný bod je v grafu zvýrazněn bílou tečkou. Generování dat v otevřených nástrojích Signal sender je možné spustit ve všech v jeden okamžik.

V SW PP2CAN došlo k opravě chyb při práci se zprávami s rozšířeným identifikátorem ve formátu ID29.

Pro zlepšení přehlednosti mají stránky nástrojů na levé straně hlavní obrazovky rozdílné barvy.

Pro zrychlení práce je v Options možné nastavit defaultní adresáře pro některé typy souborů. Je tak možné nastavit adresář, který je přednastaven při otevření/zavření souboru projektu a jiný adresář při ukládání logu nebo jeho načtení do File senderu a podobně.

Součástí instalace je experimentální verze SW PP2CAN s precizním časováním. Verze je experimentální a více náchylná na pád aplikace.

Instalátor také obsahuje plugin IO 6621 pro konfiguraci CANLAB IO BOARDU.